İçerik Yönetimi
İçerik Yönetimi

İçerik yönetimi, bir organizasyonun veya markanın dijital varlıklarının oluşturulması, yayınlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Bu süreç, hedef kitleye değerli içerikler sunarak marka bilinirliğini artırmayı, müşteri ilişkilerini geliştirmeyi ve sonuç olarak iş hedeflerini desteklemeyi amaçlar. İçerik yönetimi, içerik stratejisi oluşturma, içerik üretimi, dağıtımı ve pazarlaması, içerik performansının izlenmesi ve analizi gibi adımları içerir. Bu süreç, markanın dijital varlıklarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar ve hedef kitleyle etkileşimi artırarak marka başarısını destekler.